Gói cước

1 tháng
6 tháng
12 tháng
Trial

Free

300

Trang văn bản

Không hỗ trợ

Additional page

Standard

4.000.000VND/tháng

5.700

Trang văn bản

Liên hệ

Additional page

Growth

29.000.000VND/tháng

42.000

Trang văn bản

Liên hệ

Additional page

Premium

55.000.000VND/tháng

81.000

Trang văn bản

Liên hệ

Additional page

Enterprise

Liên hệ

Tùy chọn

Trang văn bản

Liên hệ

Additional page

Standard

3.600.000VND/tháng

32.500

Trang văn bản/6 tháng

Liên hệ

Additional page

Growth

26.000.000VND/tháng

240.000

Trang văn bản/6 tháng

Liên hệ

Additional page

Premium

49.000.000VND/tháng

460.000

Trang văn bản/6 tháng

Liên hệ

Additional page

Enterprise

Liên hệ

Tùy chọn

Trang văn bản

Liên hệ

Additional page

Standard

3.200.000VND/tháng

64.000

Trang văn bản/12 tháng

Liên hệ

Additional page

Growth

23.000.000VND/tháng

550.000

Trang văn bản/12 tháng

Liên hệ

Additional page

Premium

43.000.000VND/tháng

1.030.000

Trang văn bản/12 tháng

Liên hệ

Additional page

Enterprise

Liên hệ

Tùy chọn

Trang văn bản

Liên hệ

Additional page

*Lưu ý:

Giá cước chưa bao gồm VAT.

Số văn bản bóc tách chỉ được sử dụng trong 1 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.

Go to top