Tính năng

Số hóa từng điểm chạm trên mọi thiết bị di động và máy tính
image slide

01

Trích xuất thông tin
văn bản tự động

Thay thế con người trong những tác vụ mang tính lặp, có quy tắc

Với công nghệ tự động hóa RPA (Robotic Automation Process) kết hợp với Trí thông minh nhân tạo AI (Artificail Inteligence), những tác vụ nhập liệu trường thông tin có quy tắc sẽ được máy học và thực hiện thay cho con người, đảm bảo sự nhanh chóng và độ chính xác cao

02

Số hoá văn bản

Giảm thiểu thời gian nhập liệu, tăng hiệu suất làm việc

Với công nghệ OCR (Optical Character Recognition), văn bản của bạn sẽ được chuyển đổi sang dạng text, có thể biên tập một cách nhanh chóng và chính xác cao
image slide
image slide

02

Số hoá văn bản

Giảm thiểu thời gian nhập liệu, tăng hiệu suất làm việc

Với công nghệ OCR (Optical Character Recognition), văn bản của bạn sẽ được chuyển đổi sang dạng text, có thể biên tập một cách nhanh chóng và chính xác cao
image slide

03

Kiểm tra lỗi chính tả văn bản

Giảm thiểu sai sót tới mức tối thiểu

Áp dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP (Natural Language Processing) và phương pháp nội suy (Interpolation method), VNPT SMART RPA có thể kiểm tra các sai sót về ngữ pháp, chính tả trong văn bản để cảnh báo và sửa chữa cho người dùng.

04

Quản lý văn bản

Không còn nỗi lo thất lạc văn bản, giảm thiểu thời gian tìm kiếm văn bản

Ứng dụng công nghệ quản lý dữ liệu tân tiến, thân thiện với người dùng, VNPT SMART RPA giúp bạn quản lý văn bản, công văn trong doanh nghiệp, tổ chức. Các văn bản sẽ được quản lý, lưu trữ sắp xếp theo một cách khoa học, thân thiện và dễ sử dụng
image slide
image slide

04

Quản lý văn bản

Không còn nỗi lo thất lạc văn bản, giảm thiểu thời gian tìm kiếm văn bản

Ứng dụng công nghệ quản lý dữ liệu tân tiến, thân thiện với người dùng, VNPT SMART RPA giúp bạn quản lý văn bản, công văn trong doanh nghiệp, tổ chức. Các văn bản sẽ được quản lý, lưu trữ sắp xếp theo một cách khoa học, thân thiện và dễ sử dụng
Go to top